MAPOVANIE & MERANIE & LETECKÁ INŠPEKCIA & 3D MODELY

Naše služby 

Mapovanie

Leteckým mapovaním územia Vám poskytneme 3D alebo 2D georeferencovanú mapu s vysokou presnosťou a rozlíšením. Metódami fotogrametrie alebo laserového skenovania (Lidar)

Správa golfových ihrísk

Kompletné reišenie pre manažérov a správcov golfových ihrísk. Pravidelné monitorovanie kondície trávnikov na golfových ihriskách pomocou dronov. Dáta spracujeme, vyhodnotíme a zobrazíme Vám ich v podobe vegetačných máp a prehľadných detailných štatistík. Prijímať dôležité rozhodnutia a nastavovať priority údržby budete na základe exaktných dát.

Inšpekcia fotovoltických panelov

Drony umožňujú rýchlu a efektívnu kontrolu rozsiahlych areálov solárnych panelov bez potreby fyzickej prítomnosti na mieste. Hlavným cieľom inšpekcií dronmi je zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady. 

Presné meranie

Merania technológiou GNSS s RTK. Okamžité podklady pre geodetov a projektantov. Zameranie objektov (kvalita bodu T1). Výpočet dĺžok, výšok, plôch a objemov. Výstupy v súradnicovom systéme S-JTSK, výšky Bpv

Letecká Inšpekcia

Inšpekcia v nebezpečných a ťažko dostupných miestach pomocou laserového senzoru (Lidar) alebo duálnej kamery (vysoké rozlíšenie, termovizualne snímky a video). 

Asistencia pri stavebnom dozore.

Pasportizácia územia a objektov. 

3D modely objektov

Z Vášho vybratého objektu (zastavané alebo nezastavané územie, budova, socha, útes…) vytvoríme detailný 3D vizuálny model v mierke podľa  požiadavky. Výstupy v súradnicových systémoch: WGS84, ETRS89 alebo S-JTSK, výšky Bpv – podľa požiadavky.

Foto a video produkcia

Zhotovenie profesionálnych leteckých záberov. Foto Full frame 45 MP, Video 16:9(3840×2160) 60fps

Profesionálne spracujeme Vaše nasnímané dáta

Súbory snímok (fotogrametria) alebo dáta z laserového skenovania. Výstupné súbory vo formátoch pre najpoužívanejšie projekčné softvéry.  

Postrekovanie pomocou dronu

 

Postrekovanie dronom umožňuje presné použitie a prináša nové možnosti v poľnohospodárskom sektore.

Znalecké posudky

Znalec v odbore Stavebníctvo -Odhad hodnoty nehnuteľností. Skutočná kubatúra prevádzkových budov a plochy pozemkov určené presne zo skutkového stavu.

NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE K VAŠIM SLUŽBÁM

Naše drony a legislatíva SR

Používame najnovšie technológie na trhu. Vďaka technológií GNSS s metódou RTK dokážeme dosiahnuť centimetrovú presnosť meraného podrobného bodu.

Bezpilotné systémy spĺňajú prísne certifikačné podmienky EU.

Spoločnosť vlastní všetky povolenia, ktoré požaduje legislatíva SR pre uvedené činnosti.

Naše výstupy sú použiteľné pre geodetické a právne účely.

DJI Matrice 300 RTK

Najnovší štandard pre industriálne použitie

Profesionálna robotická platforma so špičkovým výkonom, inšpirovaná modernými leteckými systémami.

Disponujeme senzormi:

Zenmuse L1 (Lidar + 20MP RGB Camera)
Zenmuse P1 (Camera 45MP Full-frame Senzor)
Zenmuse H20T (Radiometric Thermal Camera                                 + 20MP Zoom Camera)
Micasense Altum (Multispectral+Thermal                                                camera)
Profesionálny dron DJI AGRAS T30

 

DJI AGRAS T30

Aplikácia novej generácie

Profesionálny dron na aplikáciu hnojiva a postrekov.

 

Pomocou digitálnych poľnohospodárskych riešení DJI pomáha T30 znižovať spotrebu hnojív a zvyšovať výnosy pomocou účinných, dátami riadených osvedčených postupov.

Prehrať video

Neváhajte a napíšte nám
rýchlu správu.

  Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

  Naši klienti
  Novinky
  5. februára 2024

  Meranie objemov pomocou dronu.

  Nadchádzajúca éra objemov meraných dronom prináša revolúciu v geodézii, stavebníctve, správe pôdy a ďalších odvetviach, kde presné merania objemu sú kritické. Táto inovatívna metóda využíva schopnosti […]
  12. januára 2024

  Ako se zmení Slovenská legislatíva pre drony na rok 2024.

  31.12.2023 sa končí prechodné obdobie prevádzky bezpilotných lietadiel v otvorenej kategórii. Od 1.1.2024 sa upravujú pravidlá prevádzky v súlade s nariadeniami EÚ 2019/947. V skrakte keď to zhrnieme […]
  13. decembra 2023

  3D Skenovanie interiérov: Virtuálna cesta ku presnému návrhu a realitnej inovácii

  S technologickým pokrokom a neustálym vývojom sa otvárajú nové možnosti v rôznych odvetviach. Jedným z týchto inovatívnych prístupov je 3D skenovanie interiérov, ktoré prináša revolúciu v […]

  Naši partneri