14. marca 2022

Výsledok laserového skenovania terénu

Výsledok laserového skenovania terénu – georeferencované mračno bodov pre potreby geodeta alebo projektanta.
30. novembra 2021

Mapovanie

Leteckým mapovaním územia Vám poskytneme 3D alebo 2D georeferencovanú mapu s vysokou presnosťou a rozlíšením. Metódami fotogrametrie alebo laserového skenovania (Lidar). Merania technológiou GNSS s RTK. Okamžité podklady pre geodetov […]