Ako se zmení Slovenská legislatíva pre drony na rok 2024.