Energetická účinnosť domu je kľúčovým faktorom pre zníženie spotreby energie.