Úloha dronov v inšpekcii plynovodov: Moderný pohľad na monitorovanie a bezpečnosť